بارگذاری...

کاشت مو

مسلماً همه ی کاشت مو ها با موفقیت همراه نمی شوند زیرا بستگی به توانایی و پتانسیل شخص دارد و به تکنیک هایی که انجام می شود در حال حاضر دو تکنیک رایج است به نام FIT و FUT می باشند .